Návod na údržbu sportovních lakovaných podlah v tělocvičnách

DIN 18 032 - díl 2 „Haly na tělocvik a hry směrnice pro plánování a stavbu“ vyžaduje od podlah mimořádné sportovně-technické vlastnosti, kromě jiného snadnou údržbu, hygienu, bezpečnost (žádná poranění v důsledku uklouznutí / popálení), bezpečnost při nášlapu a určité kluzné vlastnosti (koeficient kluzného tření). Tyto užitné vlastnosti jsou dosahovány pomocí odzkoušených, speciálně pro sportovní podlahy vyrobených laků a zůstávají zachovány díky řádnému čištění a údržbě.

Bona Sportive je zvláště vyvinut pro sportovní nebo víceúčelové podlahy s převážně sportovním využitím. Na trhu je ucelená škála produktů, která je schopna uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka. Program Bona Sportive je navržen tak, aby zajistil co nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

Na povrchu se denně usazuje špína, pot a tělěsný tuk, a to i v případech denní údržby podlahy. Takto se postupně snižuje funkčnost podlahy, která se stává klouzavou.

Díky Bona Sportive je problém minulostí. Po instalaci podlahy a aplikaci povrchové úpravy - nebo její renovaci - pomocí kompletního systému bude podlaha poskytovat vynikající funkčnost řadu let.

Čistící prostředky pro sportovní podlahy ZDE >>

O funkčnost podlahy se musíte starat vy

Instalace nebo renovace dřevěné sportovní podlahy je velká investice a nejlepším způsobem, jak se o investici starat, je ujistit se, že její údržba probíhá správně. To je důvod, proč je údržba natolik důležitou součástí Bona Sportive. Preventivní údržba ale přináší také užitek. Instalace účinného systému rohožek u všech vnějších vstupů výrazně sníží zanesení nečistot do budovy. Politika čisté obuvi rovněž sníží množství nečistot a poškrábání povrchu. V případě některých událostí je nutné podlahu chránit ochrannými potahy. Veškeré vybavení a nábytek musí mít ochranné kryty. Kombinací preventivních opatření a postupů údržby popsaných v této brožuře maximalizujete funkčnost a vzhled podlahy.

Každodenní čištění

Povrchový prach může významně ovlivnit odolnost podlahy proti prokluzování, především pokud je podlaha nová nebo byla v nedávné době nanesena povrchová úprava. Základním minimem je, aby byl prach a písek odstraňován ze všech podlah každý den, nejlépe pomocí nůžkového mopu. Menší podlahy mohou být zameteny měkkým koštětem nebo vyluxovány.

Podlaha musí být čištěna pomocí Bona Sportive Cleaner, aby byla odstraněna veškerá nečistota a jiná kontaminace. Nejlepší je, pokud je čištění prováděno strojově, například pomocí Bona Buffer. Pro velmi malé podlahy a bodové čištění je možné použít mop. 

 
U málo používaných sportovních podlah je možné údržbu provádět jednou nebo dvakrát za týden, zatímco u intenzivně používaných podlah určených pro víceúčelové použití je nutné provádět údržbu každý den. Není-li možné normálním čištěním odstranit veškerou nečistotu, je možné použití červeného padu, avšak doporučujeme v nejnutnějších případech. Nadměrné nebo trvalé používání červeného padu může vést ke zmatnění nebo fyzickému poškození povrchu podlahy. Účinnost programu čištění je nutné důkladně sledovat a na základě toho určit, jaká je vhodná frekvence čištění podlahy.

Dodatečné čištění

Ačkoliv časté čištění pomocí Bona Sportive Cleaner odstraní z podlahy vodou rozpustnou nečistotu a téměř všechny ostatní druhy kontaminace, bude docházet k nevyhnutelnému a postupnému zanášení materiálů, jako například lidského potu z kontaktu pokožky s podlahou a syntetických materiálů z obuvi apod. To bude mít za následek stále častější prokluzování povrchu podlahy. Doporučujeme používat přípravek pro dodatečné čištění Bona Sportive Cleaner Plus. Po rozpuštění postříkejte nebo mopem aplikujte Bona Sportive Cleaner Plus po celém povrchu podlahy a nechejte působit asi pět minut. Je důležité, aby přípravku nebylo naneseno příliš a aby nepůsobil na podlahu nadměrně dlouho. 
Poté, co Bona Sportive Cleaner Plus uvolnil a rozpustil kontaminaci na povrchu podlahy, je nutné strojové čištění za pomocí s červeného padu. Před aplikací Bona Sportive Cleaner odstraňte všechny zbytky prostředku Bona Sportive Cleaner Plus. Interval mezi dodatečným čištěním pomocí Bona Sportive Cleaner Plus závisí na tom, jak je podlaha používána a na intenzitě jejího používání. Obecně ale platí, že většina sportovních podlah vyžaduje čištění každých několik měsíců a intenzivně používané podlahy budou vyžadovat čištění častěji.
Při čištění nepoužívejte velké množství vody, protože pak může dojít k poškození dřeva.

Obnovení vzhledu povrchové úpravy

Na některých podlahách bude povaha a intenzita použití způsobovat viditelné zhoršení vzhledu podlahy. V tomto případě je možné použít přípravek Bona Freshen Up, který obnoví vzhled povrchu podlahy. Před prvním použitím Bona Freshen Up je důležité, aby byla podlaha důkladně očištěna s Bona Sportive Cleaner PlusZavři